Meme büyültme (breast augmentation)

Meme gelişiminde ergenlik öncesi erkek ve kız çocuklarında memeler arasında fark yoktur. Bu dönemde kadın cinsiyet özelliklerinin gelişimini sağlayan estrojen ve progesteron hormonu meme gelişiminide etkiler. Kız çocuklarında memeler 3-4 yıl boyunca bu etki altında gelişmeye devam ederler. Meme gelişim döneminde yaklaşık 2 yıl içerisinde adet kanamaları da yine hormonların etkisi ile başlar. Meme gelişimi tamamlandığında artık süt yapımı ve doğurganlık özellikleri kazanılmış olacaktır.

Memeler boyut olarak gelişmelerine devam ederler ve 18-23 yaşları arasında erişkin boyutlarına ulaşırlar. Yine hormonların etkisi ile memelerde değişiklikler görülebilir. Bu gelişim doğal olabileceği gibi dışardan hormon verilmesi ile de olabilir. Memelerin bu şekilde gelişimi her zaman normal bir seyir izlemez bazı kişilerde olması gerekenden daha küçük boyutlarda kalabilir.

Memelerin büyük olması her bayan tarafından tercih edilen bir durum olmamakla birlikte cinsel karakterin yansıtılmasında memelerin büyüklükleri rol oynamaktadır. Matematiksel olarak B ve C bedenler normal sınırlar olarak kabul edilmekle birlikte kişilerin tercihi de önemlidir.

Karşı cinsin meme boyutlarına bakışıda farklılıklar göstermektedir. Magazin dergilerinde sürekli farklı yansıtmalar yapılsa de erkeklerin tercihlerinde fazla bir değişiklik olmamaktadır. Bazı çalışmalarda erkeklerin ancak % 25 inin büyük memeleri tercih ettikleri rapor edilmiştir. % 25 küçük memeleri % 50 si de normal boyutları tercih etmişlerdir. Ancak bu konuda bayanların kendi tercihleri daha önemlidir.

Memeler normal boyutların altında olduğunda fonksiyonel olarak yetersiz kalabilmekte bunun da ötesinde kişinin psikolojisini olumsuz etkilemektedir.Meme boyutları küçük olan bazı bayanlarda vücut imaj algıları yetersiz kalmakta, kendilerini tam bir bayan olarak görememektedirler ve bu ikili ilişkilerini de olumsuz etkileyebilmektedir.

Memelerin küçük olmasına tıpta mikromasti (küçük meme) denilmektedir. Bayanlarda nadir görülen bir durum da değildir. Bir çok ilaç tedavileri yada bitkisel ürünler önerilmiş olsa da bilimsel olarak kabul edilmiş bir ilaçla tedavi yöntemi yoktur.

İlk meme büyütme ameliyatları 1900 lü yıllarda başlamıştır. Ancak bu yıllarda paraffin kullanılmış ve bu parafınler vücut tarafından kabul edilmemişlerdir. 1950 lerde Ivalon süngerleri kullanılmış ancak bir süre sonar bunlarda aşırı sertleşme tespit edilmiştir. Silikon kullanılarak meme büyütme ise 1960 larda başlamıştır. 1960 lardan sonra meme implantları gelişerek günümüzde kullanılan modern implantlara ulaşılmıştır. 1960 lara kadar tüm implantlar meme dokusu alltına konulurken bu dönemden sonra göğüs kası alltına yerleştirilmeye başlanmıştır.

Meme büyütmede silicon implant meme bezi altına yada göğüs kasının altına konulabilmektedir. Her iki durumunda kendisine gore avantajı ve dezavantajları vardır. Ancak genellikle kas altına konulması daha çok tercih edilen bir durumdur. Meme büyütme işleminde silikon göğüs kası altına konulmasının bazı avantajları vardır.

Bunlar;

1-Kas tüm silikonun üzerini örtmektedir ve meme bezi ile silikonun teması çok azdır
2-Kas tarafından örtüldüğü için silikonların dışardan hissedilmeleri daha zordur
3-Meme grafileri çekilmesinde herhangi bir sorun olmaz
4-Silikon etrafında oluşan kılıfa bağlı sertlik gelişme ihtimali daha azdır.
5-Kas altında olduğundan memelerde sarkma ihtimali daha az olmaktadır Meme büyütme işlemi esnasında asimetri var ise bunun düzeltilmesine yönelik hacim ayarlamasıda yapılabilir. Aynı zamanda gerekli görülüyor ise memede sarkmalarda düzeltilir.

Ameliyat öncesi ve Ameliyat sonrası muhtemel komplikasyonlar

Enfeksiyon 1000 hastada 1 oranında görülür.

Kanama 200 hastada 1-2 oranında görülür

İmplantın imalat hatasına bağlı serum yada jel içeriğinin dışarı çıkması nadir görülür.

Modern implant kullanımı ile bu risk en aza düşer

Kapsül Kontraksiyonu: Silikon etrafında normalde kapsül dokusu oluşarak silikonu tamamen kapatır. Genellikle herhangi bir sooruna neden olmaz ancak 100 hastanın 3-5 inde bu kapsül kalınlaşarak silikonu sıkmaya başlar. Bu da ağrıya neden olur. İleri derecede rahatsız edici olduğunda kapsül dokusu çıkartılma yoluna gidilir.

İmplantın kendi üzerine katlanması nadir görülen bir durumdur.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kalınır.

Eğer dren konulmuş ise dren çıkartılır. Dren kullanılmaması kapsül kontraksiyon riskini artırabilir.

Pansuman yapılarak hasta evine gönderilir

Ameliyattan sonra 3. günde yeniden pansuman yapılır

Göğüse uygulanan destekleyici bandlar ortalama 3 hafta tutulur
Bu sürede kolları zorlayıcı hareketler ve spor önerilmez ancak hastalar 3-4 günde iş yada normal aktivitelerine başlayabilirler

4-6 hafta sonra spor yapılmaya başlanabilir

Ameliyat genel anestezi altında ameliyat yapılır
Ameliyatta periareolar (memenin kahverengi bölgesinin kenarlarında yarım ay şeklinde 2-3 cm uzunluğunda) kesi ile silikon yerleştirilir
Silikon göğüs kasının altına yerleştirilir
Ameliyat süresi ortalama 1,5 saat kadardır
Her iki meme sargı ile kapatılarak ameliyat tamamlanır
Ameliyat öncesi kan testleri yapılır
Gebelik durumunun olmaması gerekir
35 yaşın üzerindeki kişilerde memegrafisi (mamografi) çektirilir.İstenilen hacimlerde silikon implant seçimi yapılır
Silikon jel yada serum içeren implantlardan biri seçilir
Bilgilendirme:Hasta resimleri kullanımı yasak oldugundan sketch ler kullanılmıştır.meme_buyultme05meme_buyultme04

Dual plane meme büyültme

Estetik cerrahide silikon ile meme büyültme değişik tekniklerle yapılmaktadır.Dual plane meme büyültme yöntemi silikonun kısmen göğüs kası altında kısmende meme bezi altında olması yada göğüs kasının tutunduğu yerden tamamen ayrılarak silikonun yerleştirilmesi yada meme bezi göğüs kası ilişkisinin değiştirilerek silikonun yerleştirlmesi şeklinde yapılabilen bir uygulamadır.

Bu estetik uygulamada iki kavram olan kas ile silikon ilşikisinin belirlenmesinde önemlidir. Birincisi meme altı kıvrımında ve içte ön ğöğüs kemiği bölgesinde kasın tutunma yerleri, ikincisi ise meme bezi ile ğöğüs kasının birbirine göre ilişkileridir.

Ğöğüs kasının yeniden silikona göre ilişkisini değiştirmek için meme altı kıvrımında göğüs kasının tutunduğu yerlerden ayrılmaları gerekir. Bu durumda kas meme bezinin yada ğöğüs kemiğinin izin verdiği ölçüde yukarı doğru çekilecektir.Dual plane meme büyütmede göğüs kasının pozisyonu ya sadece meme altı kıvrım bölgesinde göğüs kasını serbestleştirerek yada ğöğüs kası ile meme bezi arasındaki bağlantıları serbestleştirerek yapılır. Bu iki manevra değişik durumlarda, ameliyat şekline, meme tipine, meme ile silikon dinamiklerine göre farklı şekillerde tercih edilir.

Göğüs bölgesinde yeterli yumuşak doku var mı?

Bu bölgede yeterli yumuşak doku olması önemlidir. Meme üst kısmında yumuşak doku kalınlığı ölçülür.Eğer bu bölgede 2 cm yada daha kalın ise meme bezi altında bir lokalizasyona yeterince doldurulmuş, anatomik bir silikon konulabilir. Yumuşak doku kalınlığı aynı şekilde meme altı kıvrım bölgesinde de ölçülür. Eğer bu bölgede 0,4 cm den ince ise bu bölgede göğüs kası serbestleştirilmez ve yeterince doku örtüsü sağlanmış olur. Eğer kişi meme üst kısmında dolgunluk yapacak şekilde bir büyütme istiyor ise fazla şişirilen yuvarlak bir silikon yada daha büyük boyutlarda anatomik implant tercih edilir.

Ameliyattan önce bilinmesi gerekenler

Eğer ameliyattan önce parmaklarınızla meme altı kıvrım bölgesine dokunduğunuzda kaburgalarınızı kolayca hissediyorsanız konulacak silikonu da altta yada yanda hissedebilirsiniz.
İnce ve çok zayıf bir yapınız var ise silikonu dışarıdan hissetme olasılığı artacaktır.
Büyük silikon konulduğunda zamanla meme görünümü değişebilir ve sarkmalara neden olabilir.
Silikon içeriğine bağlı olmaksızın meme normalden daha sert olabilir.
Dual plane silikon uygulamasının avantajları

Meme şeklinin korunması daha kolaydır
İyileşme süreci daha hızlıdır
Meme grafisi çekilmesi daha kolaydır
Kapsül gelişim ihtimali daha düşüktür
Silikonu hissetme ihtimali daha azdır
Silikonun yanlara doğru yer değiştirme ihtimali daha azdır
Ameliyat sonrası daha az hassasiyet ve hızlı iyileşme
Göğüs kasının çekmesinin engelmenmesine bağlı olarak silikonda katlantı ihtimalinin azalmasımeme-buyultme

Meme tipine göre ameliyat tekniğinin seçilmesi

A-Tip 1 dual plane uygulanan durumlar

Memede herhangi bir sarkma yok
Meme ile ğöğüs kası sıkı sıkıya birine bağlı
Meme ucu alt meme kıvrımı arası 4-6 cm
Tip 1 dual plane silikon uygulamasının amacı kas ile meme bezi arasındaki ilşikinin korunması, mümkün olduğunca fazla kas dokusu ile silikonun üzerinin örtülmesi ve meme altı kıvrımın belirginliğinin korunması

B-Tip 2 dual plane tekniği uygulanan durumlar

Meme dokusunun çoğu meme alt kıvrımının üzerinde
Meme bezi ile göğüs kası arasında daha zayıf ilişki olması
Meme ucu alt meme kıvrımı arası mesafe 5,6-6,5 arasında olması
Bu tip uygulamanın amacı göğüs kası ile meme bezinin daha yukarıda yerleşmesinin sağlanması, gevşek bir şekilde ğöğüs kasına tutunan meme bezinin hareketliliğinin azaltılmasıdır.

C-Tip 3 dual plane tekniği uygulanan durumlar

Bu tip uygulama memede sarkma olan ve meme alt kısmı dar olan durumlarda uygulanır.
Memelerde sarkma vardır
Meme dokusu ile kas arasındaki bağlantılar çok gevşektir
Meme ucu ile meme kıvrımı altı mesafa 7-8 cm kadardır
Memenin alt bölgesinde darlık vardır.
Bu tip uygulamanın amacı meme alt kısmında kas dokusunu mümkün olduğu kadar serbestleştirmek, meme dokusu ile ğöğüs kası arasındaki ilişkiyi artırmak, meme dokusunun sarkmalarını ortadan kaldırmaktır.

Meme Büyültmede Yağ Enjeksiyonuna DİKKAT

Amerikan Plastik Rekonstrüktif Cerrahi ve Amerikan Estetik Cerrahi dernekleri meme büyültmek için yağ enjeksiyonunun yapılmasının günümüzde uygun bir yöntem olmadığını bildirdi. Estetik cerrahi ile meme büyültme için yapılan yağ enjeksiyonunun meme kanserinin tespitinde karışıklığa neden olacağı ifade edildi. Klasik olarak vücudun başka yerinden alınan yağ dokusu yüz bölgesinde ve ellerde daha genç görünümü sağlamak için kullanılmaktadır. Ancak estetik cerrahide meme büyültme amaçlı kullanımı kanser gelişimiyle karışıklığa neden olmaktadır. Meme dokusuna yağ enjekte edilme talebinin artmasının söz konusu olduğu ancak silikon kullanımından daha güvenli ve etkili olmadığı belirtildi. Uzun dönemde yağ enjekte edilen memelerde kitleler oluşumu ve yağ dokusunda kalsiyumun birikmesi sonucu kanser ile karışmaya neden olmaktadır. Bu karışıklık elle muayenede, ultrasonugrafide, MR da ve mamografide devam etmektedir. Ayrıca enjekte edilen yağ dokusu zamanla vücut tarafından da emilmektedir. Amerikan Plastik Cerrahları derneği başkanı Roxanne Guy, yeterli klinik çalışma olmadan meme büyütmede yağ enjeksiyonu önermediklerini ifade etti.

Kaynak 27 Şubat 2007 Amerikan Plastik Cerrahları Derneği

Meme küçültme (breast reduction)

Memeler normal boyutların üzerinde olduklarında hem kozmetik hemde sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğururlar. 100 yıldan fazla geçmişe sahip olan meme küçültme ameliyatlarında ilk olarak 1921 Thorek meme uç kısmını meme küçültmesi yaptıktan sonra transfer etmiştir. Memelerin büyük olması genetik olarak belirlenmiştir ancak hamilelik ve kilo alınması durumlarında da memelerde büyüme olmaktadır. Ergenlik döneminde de bazen görülebilmektedir buna da virjinal hipertrofi denilmektedir.

Vücut duruşunda bozulma sonucu baş ağrısı,sırt ağrısı, boyun ve omuzda ağrı olabilmektedir.
Sutyen kullanımına bağlı olarak omuzlarda cildin zedelenmesi ve deriye bası oluşturması görülmektedir.
Özellikle meme alt kıvrımlarında mantar veya diğer enfeksiyonlar gelişebilmektedir.
Ayrıca kişinin spor gibi aktiviteleri kısıtlanmakta ve sosyal sorunlar da ortaya çıkarabilmektedir.
Giyisi kullanımında da sıklıkla problemlerle karşılaşılmaktadır.
Meme küçültülmesinde bir çok yöntem tanımlanmıştır.
Çok aşırı büyük memelerde ters T şeklinde iz kalacak şekilde bir küçültme ameliyatı yapılabilirken, hafif ve orta derecedeki büyük memelerde sadece İ şeklinde iz kalacak biçimde ameliyat metodu kullanılır. Günümüzde ters T şeklinde iz bırakan yöntem daha fazla iz kalmasına neden olduğu için terkedilme eğilimindedir.

Normalde meme ucu ile göğüs kemiği üst çentiği arasındaki mesafe 19-21 cm dir. Meme ucu ile meme alt kıvrımı arasındaki mesafe de 5-9 cm kadardır. Memelerde büyüme olduğunda bu mesafelerde artışlar olmaktadır.

Meme estetiği ameliyatlarında;
Hastanede kalış süresi 1 gündür.Daha sonra 2-3 gün aralıklarla pansumanlar yapılır
Ortalama 10 günde dikişler alınır
4-6 hafta süreyle sporcu sutyeni kullanılması önerilir
4-6 hafta spor gibi vücudu zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır
4-6 ay süreyle kullanılmak üzere ameliyat izlerini azaltıcı tedavi önerilir

Ameliyat genel anestezi altında yapılır
Ortalama 2,5-3 saat kadar surer
Sadece İ şeklinde iz bırakan Vertical Teknik denilen yöntem kullanılır. Bu teknikte özellikle açık tenli ve sarışın kişilerde belirgin bir ameliyat izi kalmaz.
Pansuman ve sargı yapılarak ameliyat tamamlanır
Ameliyata engel herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır
Kan tahlilleri ve kanama pıhtılaşma zamanı ölçümleri yapılır
Gerekli görüldüğünde daha ileri tahliller yapılır

Ameliyat öncesi
Ameliyat öncesi çizimler yapılarak ameliyat planı belirlenir ve fotograf kayıtları alınır
Ameliyat öncesi dönemde en az 10 gün öncesinden aspirin ve benzeri ilaç kullanılmamalıdır.
Ayrıca bitkisel ürünler ve çaylar da en az 7 gün öncesinden içilmemelidir.
2 hafta öncesinden sigara kullanılmaması uygun olacaktır.

Büyük memelerin ilaç yada benzeri yöntemlerle küçültülmesi mümkün değildir. Bunun için tek çözüm cerrahi müdahale ile memelerin mümkün olduğu kadar estetik görünüm de kazandırılarak küçültülmesidir.

Meme küçültülme işlemi düşünüldüğünde ve 40 yaşın üzerindeki kişilerde meme grafisi (mammogram) yapılmalidir. Eğer ailesinde meme kanseri hikayesi var ise bu kişilere 30 yaşından sonra meme grafisi çekilmelidir. Bu kişiler ameliyattan sonra 6-12 ay sonra yeniden meme grafisi çektirilerek ilerideki olabilecek değişiklikleri görebilmek için bu grafiler saklanmalıdır.

Bilgilendirme:

Yasal olarak hastaların orjinal resimleri kullanılamadığından sketch ler kullanılmıştır.

Meme dikleştirme (breast lifting)

meme_olculeri_normalMastopeksi denilen yöntem sarkmış olan memelerin askılanması yada
dikleştirilmesidir.Mümkün olduğunca az ameliyat izi ile memeler dikleştirilmeye çalışılır.

Çok eskilere kadar gitmesine karşın 1920 lerden bu yana pek çok teknik tanımlanmıştır. 1981 de Marlex file yöntemi ile meme askılanmaya çalışılmış, 1990 larda meme ucu etrafındaki koyu renkli kısım torba ağzı (purse string) gibi büzülerek askılama yapılmıştır. 1970 lerde ise vertical skar denilen sadece “ İ” şeklinde iz kalmasına neden olan ameliyat metodu geliştirilmiştir.

Memelerde sarkma nedenleri
Gençlerde derinin daha ince yapısından dolayı ve yerçekimi etkisine bağlı olarak sarkma görülürken, orta yaşlarda hamilelik sonucu mememin büyümesi ve sonrasında küçülerek sarkma yapmasına bağlıdır. Menapozdan sonra ise derinin elastikiyetini yitirmesi ve kilo alınımına bağlı olarak ortaya çıkar.

Klinik olarak meme sarkmaları guruplara ayrılırlar.

Gurup (hafif sarkma):
Meme ucu alt meme kıvrımının hemen altındadır ancak memenin alt kısmının üzerindedir
Gurup (orta derecede sarkma):
Meme ucu daha fazla aşağıda yerleşim gösterir ancak hala alt memenin alt kısmının altına tamamen inmemiştir
Gurup (ileri derecede sarkma):
Meme ucu alt meme kıvrım hattını tamamen aşmıştır ve meme ucu alt kısmında meme dokusu yoktur
Yalancı sarkma (pseudoptosis):
Genellikle hamilelikten sonra ortaya çıkan meme alt kısmında görülen sarkmadır.Meme ucu alt meme kıvrım hattında yada bu hattın üzerindedir.

Memelerde sarkma direkt olarak sağlık sorunu olmasada kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebilmektedir. Tüm meme sarkmaları için ameliyat yapılabilmekle birlikte ilerde hamilelik ve emzirme düşünenlerde daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Ameliyat öncesi
Anestezi almayı engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır
Kanama ve pıhtılaşma testleri ile genel sağlık kontrolü yapılır

Mamografi: 40 yaş ve üzerindeki kişilerde mamografi yapılır.

Ameliyat
Ameliyatın amacı en az iz ile en iyi estetik sonucu almaktır
Memede sarkmanın derecesine gore kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir

Hafif sarkma: Memede çok az sarkma var ise bu silicon implant konularak düzeltilebilir ve gerekirse periareolar deriden bir miktar çıkarılabilir

Orta derecede sarkma: Genellikle vertikal skar denilen “İ” şeklinde iz oluşturan ameliyat yeterli olmaktadır.

İleri derecede sarkma: Genellikle “İ” şeklinde iz bırakan vertical skar tekniği yeterli olmakla birlikte nadiren ters T şeklinde iz bırakan yöntem kullanılabilir

Yalancı sarkma: Silikon meme implantı yeterli olabilir, bazen meme uc kısmına yakın periareolar bölgeden deride çıkarılması gerekebilir

Sarkmanın derecesine bağlı olarak genel yada local anestezi ile ameliyat yaplılır.
Ameliyat süresi 2-3 saat kadardır.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kalınır
2-3 günde bir defa pansuman yapılır
3-4 hafta süreyle ağırlık kaldırılmaması ve yorucu egzersizlerden kaçınılması gerekir
Ortalama 1 haftada işe dönülebilir

Komplikasyonlar

Kanama nadiren görülebilir
Enfeksiyon % 1-2 oranındadır
Derinin canlılığını yitirmesi
Meme uc kısımlarında duyu kaybı
Asimetri
Periareolar doku çıkarılması durumunda memede projeksiyon azalması görülebilir.

TEBS (Tercan external breast sizer) kullanımı

Meme küçültme ameliyatlarında meme küçültülmesi bazı ölçümler ve daha çok göz kararına göre yapılır. Memenin boyutlarının ameliyat esnasında belirlenmesi için özel bir yöntem bulunmamaktadır. Meme küçültme ameliyatlarında geliştirdiğimiz patentli Tercan External Breast Sizer kullanarak ameliyat sonrası asimetri gelişmesini önlemekteyiz ve istenilen oranda küçültme sağlayabilmekteyiz.

Memede boyut ölçme yöntemi

Meme boyutlarının belirlenmesinde sutyen ölçüm metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Normal ölçülerdeki memelerin büyüklükleri meme altı kıvrımından göğüs çevresinin ölçülmesi ile ortaya çıkar. Bu aslında göğüs çevresi ölçümüdür. Benzer şekilde meme ucundan geçecek şekilde ölçüm yapıldığında meme büyüklükleri ortaya çıkar.

Meme büyültmede bu iki ölçü arasındaki fark esas alınır. Bu farka “cup” denilmektedir. Genelde normal ölçülerdeki memeler B cup grubundadır. Bu memelerin göğüs çevresinden 6,5 ile 13 cm daha geniş olduğunu gösterir.

Genel olarak 150 ml lik bir silikon 1 cup boyut artışı sağlar. Yani A cup ölçüden B cupa, B cupdan C cupa geçiş sağlanır. 300 ml lik bir silikon ise yaklaşık 2 cup boyut artışına neden olacaktır.

Klasik olarak göğüs çevresi ile meme çevresi ölçümündeki farklar

6,5 cm den küçük ise A cup
6,5-13 cm arası ise B cup
14-19,5 cm arası ise C cup
19,5-26 cm arası ise D cup
26 dan büyük ise D cup olarak tanımlanır.

Meme altı çevresi

70 cm. ve altı 70
71-75 cm.arası 75
76-80 cm. arası 80
81-85 cm.arası 85
86-90 cm arası 90
91-95 cm.arası 95
96-100 cm. arası 100

Silikonlar

Memeleri büyütmek için meme dokusu yada göğüs kası altına yerleştirilen özel olarak imal edilmiş materyaldir.

Esas olarak 2 tip implant vardır.

1.İçerisi derumla dolu olan silikon implantı

2.İçerisi jel ile dolu silikon implantı

İçerisi serum ile dolu olan implantlar ya doldurulmuş olarak kullanılırlar yada ameliyat esnasında serum doldurulurlar. Jel ile dolu olanlar ise önceden doldurulmuştur, ameliyat esnasında doldurulamazlar.

Dünyada silikon implantın durumu
Bu konuda en yakın ilgilenen kurumların başında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi gelmektedir. Bu kurum halen 4 ayrı silicon implantın kullanımına izin vermiştir. Bunların başında Mentor ve Allergan firmalarının ürünleri gelmektedir.silikon_1-300×154

Meme implantlarının kullanım alanları

1-Meme büyütmede
2-Travma yada kanser gibi nedenlerle memenin olmaması durumlarında
3-Doğuştan meme dokusunun gelişmemesi durumunda

Meme implant kullanımında yaş sınırlaması var mı
18 yaşından itibaren kullanılabilir

Meme implantının riskleri nelerdir
1-Yeniden bir operasyon geçirme olasılığı
2-İmplantın çevresindeki dokuların sertleşmesi ile kapsüler kontraktür gelişmesi
3-Meme ucunda his değişiklikleri olması:Genellikle geçicidir ancak bazen kalıcı olabilir.
4-İmplantın delinmesi ile içeriğin implant dışına kaçması

Silikon ve emzirme
Anne sütünde silikon seviyeleri araştırılmış ancak silikonu olanlar ile silikon bulunmayanların sütlerinde silikon seviyesinde herhangi bir farklılık bulunamamıştır.

İmplant çevresindeki dokuda kalsiyum birikmesi
Mamografide implant etrafında kalsiyum birikimi görülebilir. Bu kanser gelişimi ile karıştırılabilir. Bunun ayrımının yapılması için daha ileri tetkikler gerekir.

Meme dokusunda ve göğüs kaslarında incelme
İmplantın göğüs dokusuna ve göğüs kasına baskısı bu dokuların incelmesine neden olabilir.

Bağ dokusu hastalığı
Az sayıda da olsa Romatoid artrit, Lupus ve skleroderma gibi bağ dokusu hastalıkları olan kişiler silikon implant operasyonları sonunda şikayetleri artabilir. Ancak bu konu tartışmalıdır.

Meme implantı ve kanser
Meme implantı kullanan bayanlarda kanser görülme oranları diğer bayanlardan daha fazla değildir.

Kapsül kontraksiyonu
5%

Tedavi amaçlı ameliyatlardaki komplikasyonlar

İmplantı çıkarılma oranı 4% 10%
İmplantın sızdırma oranı 1% –
Enfeksiyon oranı 1%
1264 Meme büyütme vakasında komplikasyon oranları

Ameliyat sonrası 3. yılda
İmplantın kendi duvarında katlantı yapması -21%
Meme ucunda his kaybı – 10%
Kapsüler kontraksiyon oranı – 9%
İmplant çıkarılması – 8% (% 37 boyut değişikliği, % 24 implantın delinmesi, % 18 kapsül kontraksiyonu, % 5 kendi üzerine katlantı yapması, % 4 asimetri, % 2 sarkma, % 1 kanser)
Asimetri – 7%
Meme ucunda aşırı duyarlılık – 5%
Memede ağrı – 5%
İmplantta sızıntı yada delinme – 3%
İmplantın dışardan ele rahatça değmesi – 2%
Enfeksiyon – 2%
Memelerde sarkma – 2%
Ameliyat izi – 2%
Kanama – 2%
Meme boyutlarında artış oranı- Hastaların % 96 sında meme en az 1 beden artışa neden olmuş.Göğüs çevresi de ortalama 7,1 cm artış göstermiş.

İmplant ne kadar sure kullanılabilir
Üretici firmalar 10-15 yıllık bir kullanım süresi belirtmektedirler.

İmplantın delinmesi nasıl anlaşılır
Eğer serum içeren implant delinmiş ise belirgin bir hacim kaybı olur.
Ancak jel içeren implant delinmiş ise bunu anlaşılması kolay değildir. Bu durumdan süphelenildiğinde MR çekilir. Jel implant kullananların 2-3 yıl arayla MR çektirerek impantı control ettirmeleri uygun olur. İmplantın çevresinde sertlik ele gelmesi, implantın boyut ve şeklinde değişme, memede sertleşme, koltuk altında kitle ele gelmesi durumlarında implant delinmesi de düşünülmelidir.

Silikon içerisinde bulunan platinum sağlığa zararlı mı dır?
İmplantların üretimleri esnasında platinum metali kullanılmaktadır. Amerikan İlaç idaresi platinumun implantlarda oksidasyon oranını O olarak kabul etmektedir. Bunun zararı konusunda herhangi bir veri yoktur.

Meme estetiği ameliyat izin formu
1)meme dikleştirme izin formu
2)meme_diklestirme VE BÜYÜLTME

3)Meme küçültme izin formu
4)Meme büyültme izin formu